Çfarë janë faqet error 404!?

Shpesh herë ndodh që tëndeshemi në një faqe të gabuar ose joekzistente (ajo faqe mund të jetë fshirë ose mund të mos jetë krijuar ndonjëherë) dhe në ekranin e kompjuterit do të shfaqet mesazhi “404 Error”. Kjo tregon se faqja që keni kërkuar nuk mund të gjendet.
  • 31 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Çfarë është hapësira SSD dhe çfarë është bandwidth

Hapësira e një serveri tregon kapacitetin që ju keni në dispozicion për faqen tuaj. Zakonisht për...

Diçka për fjalën domain

Një domain name është një emër që ju mund të përdorni për të përcaktuar praninë tuaj unike në...

Çfarë është web hosting

Web hosting është mënyra më e zakonshme e hostimit të më shumë se 98.99% të web faqeve. Dmth, një...

Pas pagesës për regjistrim domaini ose plan hosti si të veproni

Menjëherë pasi të keni realizuar pagesën dhe pas verifikimit të saj në mënyrë automatike për pak...

A është e mundur të mbaj të njëjtin emër domaini edhe nëse ndryshoj host!?

Sigurisht që PO!Përderisa domaini regjistrohet nën emrin dhe të dhënat tuaja personale apo të...