A është e mundur të mbaj të njëjtin emër domaini edhe nëse ndryshoj host!?

Sigurisht që PO!
Përderisa domaini regjistrohet nën emrin dhe të dhënat tuaja personale apo të biznesit tuaj, atëherë ju jeni pronarë të domainit deri në momentin kur të ketë kaluar të paktën 30 ditë pas momentit që ai të ketë skaduar. Në këtë logjikë ju mund të bëni çfarë të doni me domainin, mund ta transferoni apo ta shisni! Asnjë pengesë nuk ekziston për transferimin dhe zhvendosjen e domainit tuaj në një host të ri, përveç detajeve teknike që lidhen me sigurinë dhe pronësinë e tij!
  • 23 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Çfarë është hapësira SSD dhe çfarë është bandwidth

Hapësira e një serveri tregon kapacitetin që ju keni në dispozicion për faqen tuaj. Zakonisht për...

Diçka për fjalën domain

Një domain name është një emër që ju mund të përdorni për të përcaktuar praninë tuaj unike në...

Çfarë është web hosting

Web hosting është mënyra më e zakonshme e hostimit të më shumë se 98.99% të web faqeve. Dmth, një...

Pas pagesës për regjistrim domaini ose plan hosti si të veproni

Menjëherë pasi të keni realizuar pagesën dhe pas verifikimit të saj në mënyrë automatike për pak...

Çfarë janë “Name Servers” (DNS)!?

Në momentin kur ju shtypni www.ams.al, lind pyetja; si mundet kompjuteri të gjejë këtë pikërisht...