Publikimi i Domain-it dhe Host-it

Publikimi i Domain-it dhe Host-it

Qe te publikohet materiali jone, pra faqja web, duhet te hidhnim te gjithe skedaret ne web server, pra ne kompjuterin tone Server. kalimi do te beheshe me protokollin FTP. Qe audienca te kete mundesi te lexoje permbajtjen e faqes tuaj, i duhet nje adrese ne web ku te kene mundesine te navigojne. Eshte shume e rendesishme qe kjo te kuptohet. Meqe ne i kemi tashme materialet ne Web Server, pra ne kompjuterin tone Server, automatikisht ky server do te kete nje adrese IP, sic cdo makine kompjuterike ne internet. Kjo adrese IP eshte konvertuar ne fjale dhe numra te kuptueshem nga lexuesi dhe quhet DOMAIN. E gjithe hapsira e memorjes e lejuar nga ky web server, quhet HOST.  Hedhja e informacionit ne Host per tu lexuar quhet Website Hosting. Domain-i ka formen “emrikompanise.niveli“, nje shembull konkret eshte “google.com”.

Nje domain mund te prezantoje shume adresa te tjera IP ose Domaine te tjere.

Per shembull, microsoft.com, prezanton shume kompani te tjera qe lidhen me aktivitetin e Microsoftit.

Mbrapashtesa “.niveli”, quhet Top Level Domain (TLD), nuk eshte vetem per te shprehur tipin e nivelit qe perfaqeson, por ndihmon adresen IP qe te jete e sakte, sepse mban pergjegjesine per Domain Name System (DNS). Tipet e niveleve (TLD) jane te limituar si domaine: 

  • gov – Perdoret per te treguar qe jane faqe per Administraten Shterore (Government)
  • edu – Tregon nivele edukimi apo Trajnimesh. (Education)
  • org – Perfaqeson organizata joftimim prurese (Organization)
    • mil – Niveli ushtarak i perdorimit te faqeve web (Military)
  • com – Biznese private me tregti fitimprurese (Commercial)
    • net – Organizata me rrjet te perbashket (Network)

 Fig.6.1: Ilustrim i Webserver, Protokolleve, Domain dhe Host:
 Publikimi i Domain-it dhe Host-it

  • 59 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Hyrje në realizimin e Faqeve të Internetit

Gjithmonë duhet te dihet parimi i funksionimit të botës WEB dhe komunikimit me faqet Web. Në...

Planifikimi i Faqes së Internetit

Planifikimi i Faqes se Internetit  Në planifikimin e faqeve web duhet të kihen parasysh disa...

Mënyrat për dizenjimin e Faqeve WEB

Menyrat per dizenjimin e Faqeve WEB Per te realizuar ndertimin dhe funksionimin e efekteshem te...

Problematikat në Ndërtimin e Faqeve Web

Problematikat në Ndërtimin e Faqeve Web Nuk mund te perjashtojme ne asnje menyre problemet qe...

Konceptet për Hyrje në WEB

Konceptet për Hyrje në WEB Interneti eshte rrjeti me i madh qe ka mbuluar boten elektronike, me...