Problematikat në Ndërtimin e Faqeve Web

Problematikat në Ndërtimin e Faqeve Web

Nuk mund te perjashtojme ne asnje menyre problemet qe kane Faqet Web. Ndertimi i faqeve Web shfaq Problematika dhe Gabime te shumta si ne strukture ashtu edhe ne permbajtje. 

Disa nga problemet me ndertimin e faqeve web jane evidente qe ne pamje te pare pasi keni mbaruar websitin pra faqen tuaj te internetit. 

  • Probleme Sintaksore shfaqen ne kompilimin e faqes web, ku mund te mungojne fjale, shprehje, imazhe, multimedia etj. Pra sintaksat e programimit duhet te jene te strukturuara sakte dhe pa gabime.
  • Probleme te Hiperlidhjeve(Link) dallohen gjate kompilimit te faqes web, kur nuk jepen sakte adresat si Absolute dhe ato Relative. Kalimi nga nje faqe web ne nje tjeter, kerkon adresen e sakte te pozicionit se ku ndodhet faqja pasardhese qe do te vije tek lexuesi.
  • Mos Organizimi i Direktorive eshte nje nga problemet me madhore nga dizenjuesit e faqeve web. Faqa web eshte e ndertuar brenda nje direktorie, ku te gjitha programimet, tekstet, imazhet, video dhe audio jane te renditura brenda kesaj direktorie rrenje(root). 

Gabimet qe shfaqen gjate ndertimit te faqes web kane lidhje me gjetjen e Audiences, qe eshte celesi kryesor i suksesit te faqes web. 

  • Ne faqen web duhet te keni te shprehura qarte se cfare po reklamoni, me emra te shkruar qarte. Nese ka produkte apo sherbime duhen shkruar qarte dhe kuptueshem emrat e tyre sipas kategorive qe ndahen, ne menyre qe lexuesi apo motorat e kerkimit ti gjejne dhe te drejtohen menjehere atje ku audienca tenton te shkoje.
  • Nuk duhen ndryshuar ngjyrat e linkeve te vizituara me pare nga laxuesi. Zakonisht kur klikohet mbi nje link ai merr ngjyre te murrme, qe tregon qe i vizitua njehere. Mirepo lexuesi duke klikuar ne shume linke harron se per cfare ka ardhur dhe hutohet nga ndryshimi i ngjyres se linkeve duke menduar qe e ka vizituar me pare dhe largohet nga faqa web duke treguar qe ai informacion qe kerkonte nuk ekzistonte ne faqen web.
  • Nuk duhen vendosur tekste apo imazhe me cilesi te dobet ne faqen web, sepse lexuesi sidomos mbi moshen 40 vjec, lodhen nga dallimi i stergjatshem i karaktereve apo imazheve me cilesi te dobet.
  • Duhen menjanuar cdo pamje si Reklama, Pop-up, iFrame apo Flash animacionet, te cilat jo vetem e lodhin lexuesin te kuptoje se cfare jane, por edhe e hutojne duke e larguar nga informacioni qe i duhet. Faqja duhet te jete sa me e thjeshte dhe te drejtoje lexuesin direkte atje ku ai kerkon te shkoje.
Krijimet e linkeve me hapje ne Dritare ne re(Open in New Window). Duhen menjanuar sa me shume keto dritare ne menyre qe lexuesi te qendroje vetem brenda faqes aktuale, perndryshe ai do te largohet nga faqja juaj shume kollaj.
  • 163 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Hyrje në realizimin e Faqeve të Internetit

Gjithmonë duhet te dihet parimi i funksionimit të botës WEB dhe komunikimit me faqet Web. Në...

Planifikimi i Faqes së Internetit

Planifikimi i Faqes se Internetit  Në planifikimin e faqeve web duhet të kihen parasysh disa...

Mënyrat për dizenjimin e Faqeve WEB

Menyrat per dizenjimin e Faqeve WEB Per te realizuar ndertimin dhe funksionimin e efekteshem te...

Konceptet për Hyrje në WEB

Konceptet për Hyrje në WEB Interneti eshte rrjeti me i madh qe ka mbuluar boten elektronike, me...

Publikimi i Domain-it dhe Host-it

Publikimi i Domain-it dhe Host-it Qe te publikohet materiali jone, pra faqja web, duhet te...