Çfarë janë faqet Statike

Me faqe Statike nënkuptohet ajo faqe që nga ana e ndërtimit është ruajtur në servera ashtu siç paraqitet në browser-in e përdoruesit fundor. Kjo zgjedhje rekomandohet në ato faqe ku informacioni do të përditësohet rrallë (p.sh. 3-4 herë në vit), nuk është i ndryshueshëm në 70% të tij. Procedura e përditësimit do të thotë ndërhyrje në kod. Shembuj tipik të faqeve statike janë ato me mbaresat “html” ose “htm”. Pra, faqja ofron thjesht informacion.

Krijuar me static HTMLwebpage mundëson:
- Përmbajtja e informacionit është e njëjtë për të gjithë përdoruesit;
- Përditësimi i informacionit bëhet në kodin-burim;
- Menaxhimi i një numri të madh file static html është i vështirë pa mjet automatizimi.

  • 209 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Lidhjet në një Faqe Web

Lidhjet në një Faqe Web  Lidhjet janë mënyra e vetme që vizitorët e faqes tuaj arrijnë të gjejnë...

Këshilla përpara se të nisni një faqe tuajën

Duke parë që kohët e fundit po lëshohen shumë faqe online, doja të jepja disa këshilla...

Çfarë përfshin mirëmbajtja e faqes së internetit?

Sot ne kemi evoluar, nga faqe interneti të thjeshta statike në kthesën e madhe të shekullit ,...

Çfare lloji webfaqesh është e nevojshme të ndërtoj

Çdo faqe interneti ka një qëllim të ndryshëm, dhe mënyra më e mirë për ta gjetur qëllimin e një...

S'kam nevojë për webfaqe dhe kam shumë punë dhe klientë

Pa mendoni njëherë se edhe shumë firma të tjera të njohura kanë shumë punë vazhdimisht, por kanë...